U dvou mládenců, Brno

Historická zahrada u „Domu pro dva mládence“ od architekta Otto Eislera, výrazného brněnského architekta působícího v meziválečném období.

Funkcionalistická vila byla vystavěna v roce 1930-31 jako dům sloužící samotnému architektovi a jeho bratru, Mořici Eislerovi; plně odrážející jejich společenský způsob života. V roce 1922 byla vila jakožto jediná československá stavba uvedena v katalogu k výstavě The International Style Architecture since 1922 v newyorském Muzeu moderní architektury.

V rámci naší spolupráce byla řešena část zahrady, rozprostírající se kolem „zahradního domu“ původně patřícího k vile, který v současnosti slouží jako samostatný plnohodnotný rodinný dům, který byl vkusnou dostavbou rozšířen ke konformnímu bydlení. Jeho fasáda je řešena bohatou sgrafitovou výzdobou malíře a grafika Karla Němce.

Velkorysá plocha zahrady na jižním svahu s výhledem na město, zahrada tajemná, zahrada s hmatatelným duchem místa a s osvícenými majiteli. Cíl projektu byl jasný; spatřit v zahradě původní záměr a ten citlivě oprášit od všeho negativního, co se tu za ta léta nahromadilo navíc.

Zahradu nebylo cílem řešit jakkoli okázale, ale s velkou pokorou k odkazu původních tvůrců. V rámci návrhu jsme vycházeli z původní historické kompozice (která byla několikrát silně potlačena); upravena zde byla vzhledem k dodatečnému rozdělení parcel i cestní síť. Určující zde byly stávajících kosterní dřeviny a sortiment, který je pro tuto dobu charakteristický.

Nešlo proto vyloženě o realizaci zahrady nové, nýbrž o obnovu zahrady hotové již desítky let, kterou jsme vysvobodili od náletových dřevin a nevhodných úprav, vrátili jí vytlačené druhy a tím se přiblížili k její původně navržené podobě.

Projekt | atelier arbo.design, 2016 - 2019

Realizace | atelier arbo.design, 2016 - 2019

Investor | soukromý

Lokalita | Brno