Stavební připravenost pro automatický závlahový systém

31. 01. 2023, Ing. Vít Ondráček

Jste‐li ve fázi stavby rodinného domu a plánujete Vaši budoucí zahradu osadit závlahovým systémem, je dobré již během hrubé stavby provést jednoduchou technickou přípravu pro tento systém. Vyhnete se tak do budoucna nepříjemnostem v podobě sekání v již hotových omítkách.

Zahradní architektura USA - Veřejné parky v New Yorku, díl I.

18. 02. 2023, Ing. Vít Ondráček

Během naší expedice, kterou jsme podnikli napříč Spojenými státy, jsme se mohli přesvědčit o vysoké úrovni zahradní a krajinářské architektury v této zemi. V tomto třídílném seriálu se budeme zabývat vybranými objekty zahradní architektury, které jsme měli možnost osobně navštívit.

Zahradní architektura USA - Veřejné parky v New Yorku, díl II.

18. 02. 2023, Ing. Vít Ondráček

Druhé pokračování seriálu o zahradní architektuře v USA bude na rozdíl od předchozího článku, který se věnoval klasickým dílům zahradní a krajinářské architektury 19. století, zaměřen na novější realizace. Začneme na jižním Manhattanu a budeme postupovat podél řeky Hudson směrem na sever.

Zahradní architektura USA - Antická krajina města Washington, díl III.

18. 02. 2023, Ing. Vít Ondráček

Washington, hlavní město USA, bylo založeno na samostatně vyčleněném území District of Columbia na břehu řeky Potomac. Z hlediska zahradně krajinářské tvorby je zajímavé, že jeho vládní čtvrť, tzv. National Mall, je koncipována jako promyšlená komponovaná krajina.

Základní péče o zahradu

12. 11. 2022, Ing. Vít Ondráček

Předmětem tohoto článku je péče o jednotlivé vegetační prvky. V krátkosti v něm shrneme péči o stromy, okrasné keře listnaté opadavé/keře listnaté stálezelené, o trvalky stálezenelé/trvalky, jejichž nadzemní část na zimu odumírá, o okrasné traviny, trávník a ostatní péči.

Jarní údržba trvalek

18. 09. 2022, Ing. Vít Ondráček

V dnešním článku se budeme věnovat přípravě trvalek v jarním a předjarním období na vegetační období. Jak již bylo řečeno, tato údržba navazuje na údržbu v podzimním období, která však bývá zejména u některých trvalek intenzivnější než u travin - o to jednoduší pak ale bývá právě údržba jarní.

Jarní péče o okrasné traviny

01. 09. 2022, Ing. Vít Ondráček

S prvními jarními dny nás slunce láká ven a řada z nás se již nemůže dočkat prvního pobytu na zahradě. První jarní údržba zahrady by měla navazovat na kvalitní a odbornou údržbu podzimní, kterou se budeme zabývat v jiném článku. V tomto článku budeme řešit jarní údržbu okrasných trav a travin.

Termín výsadby okrasných dřevin

19. 08. 2022, Ing. Vít Ondráček

Možný termín výsadby se vždy musí odvíjet od konkrétního typu výpěstku. Rozhodující je tak především způsob pěstování rostliny v okrasné školce a forma její distribuce ke koncovému zákazníkovi. Můžeme takto vyčlenit několik obecných skupin a blíže je specifikovat.