Stavební připravenost pro automatický závlahový systém

Jste‐li ve fázi stavby rodinného domu a plánujete Vaši budoucí zahradu osadit závlahovým systémem, je dobré již během hrubé stavby provést jednoduchou technickou přípravu pro tento systém. Vyhnete se tak do budoucna nepříjemnostem v podobě sekání v již hotových omítkách.

Automatická závlaha má několik součástí, nad jejichž umístěním bychom se měli zamyslet již během stavby:

Řídící jednotka závlahy

Je dobré ji umístit na snadno přístupném místě, ideálně v technické místnosti, garáži nebo zahradním domku. Nevhodné umístění je na dešti nebo ve studni. Potřebuje přívod 230 V, na výstupu má naopak kabely vedoucí k sekčním ventilům a meteorologickým čidlům. Je tedy nutné připravit elektrickou zásuvku a prostup ven z objektu ideálně chráničkou (kabel s vhodným počtem žil se osadí až během realizace závlahy).

Automatická závlaha zahrady

Hlavní sestava

Hlavní sestavou se rozumí příslušenství na trase mezi zdrojem vody (studna, vrt, retenční nádrž, řad) a sekčními ventily. Patří sem zejména hlavní ventily (elektromagnetický a manuální), filtrace, přípojné místo pro kompresor na zazimování atd. Tato část se umísťuje buď přímo v domě (zpravidla do technické místnosti) nebo v exteriéru (vodovodní šachty, případně může být osazena i přímo ve studni nebo v retenční nádrži). V případě umístění přímo v domě je potřeba připravit jednak potrubí pro přívod vody a jednak prostup do zahrady dostatečného průměru (nejčastěji 1"). V prostupu do zahrady je dobré připravit dvojici potrubí (pro sekční rozvody a pro tlakový rozvod letního vodovodu). Hlavní elektromagnetický ventil je nutné propojit s řídící jednotkou.

Sekční ventily a rozvody

Sekční ventily se umísťují zpravidla přímo na zahradu do ventilové šachtice, proto většinou není nutné na ně během stavby domu myslet. K sekčním ventilům je nutné přivést vodu z hlavní sestavy a kabel od řídící jednotky. Sekční rozvody se pokládají až během samotné realizace závlahy. Je však dobré před položením venkovních dlažeb nebo zabetonováním základů zídek protáhnout hadice do míst a ostrůvků, které by se stali po dokončení stavebních úprav pro výkop drážky nepřístupné bez rozebírání a prorážení.

Meteorologická čidla

Umísťují se na dobře exponovaná místa v exteriéru, typicky na plot nebo při koruně zdí. Zpravidla potřebují přívod dvoulinkového kabelu od řídící jednotky.

Ing. Vít Ondráček