Jarní péče o okrasné traviny

Jarní péče o okrasné travy a traviny

S prvními jarními dny nás slunce láká ven a řada z nás se již nemůže dočkat prvního pobytu na zahradě, kde nás však v první fázi čeká především práce a údržba po zimě a příprava na nové vegetační období. Tato údržba by však měla navazovat na kvalitní a odbornou údržbu podzimní, kterou se budeme zabývat v jiném článku. V tomto článku se budeme zabývat údržbou jedné pěstitelské skupin rostlin – okrasných trav a travin.

Okrasné trávy a traviny

Skupina trav zahrnuje rody, které patří do čeledi lipnicovitých (Poaceae, tzv. pravé trávy), mezi traviny naopak řadíme rostliny trávovitého vzhledu, které však do této čeledi nepatří. V našich zahradách se jedná především o rostliny z čeledi šáchorovitých (Cyperaceae) nebo některé bambusy. V praxi je však toto rozdělení často méně podstatné a obě skupiny jsou zaměňovány.     

Okrasné traviny můžeme rozdělit na stálezelené druhy (listy zůstávají živé i přes zimu a na jaře pokračují v růstu) a druhy, u kterých nadzemní část na zimu odumírá. Toto rozdělení má praktický význam při údržbě těchto rostlin.

Stálezelené druhy, jako jsou rostliny rodu kostřava (Festuca), Helictotrichon nebo metlice (Deschampsia), vyžadují zejména citlivé odstranění odumřelých částí stébel a listů. To provedeme nejlépe ručním vytažením odumřelých částí z trsu – odumřelé listy a stébla již z pravidla na rostlině nedrží nijak pevně, zatímco živé části nám projedou mezi prsty. Musíme si ale dávat velký pozor na pořezání od ostrých listů (pracujeme nejlépe v rukavicích). Odumřelé konečky jinak živých listů můžeme odstřihnout až na živou část, nikdy bychom však neměli tuto skupinu travin seřezávat příliš nízko. Tuto činnost je nejlepší provádět v předjaří nebo začátkem jara (konec března, začátek dubna).

Mezi traviny, jejichž nadzemní část na zimu odumírá, patří například rostliny rodu ozdobnice (Miscanthus), proso (Panicum) nebo dochan (Pennisetum). U těchto rostlin odstraňujeme nadzemní část zásadně až po zimě v předjaří. Rostlinám jsou totiž takto chráněny před extrémními mrazy a přílišnou vlhkostí v obnovovací zóně trsu (trs by mohl vyhnívat). Vzhledem k tomu, že tyto rostliny raší poměrně pozdě, není nutné s touto údržbou nijak spěchat – optimální termín v závislosti na počasí bývá obvykle koncem března. Pokud bychom ale vyčkávali příliš dlouho, hrozí poškození právě rašících listů a stébel. Odumřelé zbytky je možné odstraňovat pomocí běžných zahradnických nůžek (což je ale u větších trsů zdlouhavé) nebo větších nůžek na živý plot a vybavenější pěstitelé mohou použít motorový „plotostřih“. Střih provedeme nízko nad zemí, když na místě zbyde přibližně 5cm vysoké zbytky stébel, můžeme být spokojení. Opět musíme dávat pozor na poranění od ostrých okrajů listů travin.

Další pěstební operací může být například rozdělení příliš velkých trsů. V jarním období, kdy rostliny začínají teprve růst, je největší předpoklad, že takto oddělené části dobře zakoření na jiném místě. Zapomínat by se nemělo ani na lehké přihnojení, i když většina travin je obecně velmi nenáročná na stanovištní podmínky.