Termín výsadby okrasných dřevin

Dřeviny pěstované v kontejnerech a v květináčích

Označení kontejner se používá pro větší pěstební nádoby (obvykle nad 1 l), květináče jsou menší. Tyto nádoby bývají kruhové nebo hranaté a vyrobené nejčastěji z plastu různé tloušťky. V dnešní době se takto pěstuje a prodává většina dřevin. Má to své nesporné výhody, mezi které patří snadná manipulace, dlouhá doba, po kterou rostliny bez újmy přežijí v samotném obchodě a především značná benevolence k termínu výsadby. Tyto okrasné dřeviny lze vysazovat prakticky kdykoliv v roce, pokud to počasí a stav zeminy dovolí (půda nesmí bý zmrzlá nebo příliš mokrá). Při tomto způsobu totiž nedochází k žádnému poškození kořenů a přesazením z květináče do zeminy se navíc dřevině životní podmínky zlepší (vyrovnanější vodní a teplotní režim), i když se jedná o období, kdy rostliny koření méně (léto, zima).

To však neznamená, že nejsou některá období pro výsadbu vhodnější. Rostliny rychleji zakoření na podzim a na jaře. V těchto měsících není takové sucho a teplota zeminy je pro kořenění vhodnější. Samozřejmě vždy je nutná podle potřeby zálivka, zejména v letních měsících.

Dřeviny pěstované ve volné půdě a expedované se zemním balem

 

Takto se nejčastěji pěstují vzrostlé alejové stromy, protože takto velké výpěstky by bylo ekonomicky a technologicky složité pěstovat v kontejnerech. Kořeny rostlin jsou obklopeny zeminou, se kterou byly vykopány ze země a bal je zpevněný síťkou ("plachetkou"), nebo pletivem s jutou u větších výpěstků. Rostliny jsou však na vysazení na trvalé stanoviště v okrasné školce soustavně připravovány několikanásobným přesazováním. Tím se vytvoří dostatečně velký kořenový systém uvnitř samotného balu. Je potřeba rozlišovat, o jak velký výpěstek se jedná. Zatímco vzrostlé stromy a větší výpěstky je nutné vysazovat vždy v období vegetačního klidu (tj. po opadu a před rašením listů opadavých dřevin - X-IV), na jaře nebo na podzim, menší dřeviny lze i vzhledem k jejich ceně vysazovat až do konce května a na podzim začít už v září (vždy záleží na konkrétním průběhu počasí, suché a horké počasí je nevhodné). Během zimního období dřeviny nevysazujeme.

Rostlinám samozřejmě škodí delší prodleva mezi vykopáním ze země a výsadbou; není přípustné, aby dřeviny v tomto stavu zůstaly nevysazené přes léto. Až do okamžiku výsadby je nutné kořenový bal chránit před přímým slunečním světlem a vysycháním přikrytím, nebo založením do zeminy v případě delší prodlevy.

Dřeviny pěstované ve volné půdě a expedované prostokořené

 

Tyto rostliny jsou dodávány na trh bez zeminy nebo substrátu v kořenovém prostoru, většinou kvůli úspoře nákladů. Jako prostokořené dřeviny jsou na trh dodávány některé jednodušší výpěstky, často růže a ovocné stromky, ale i vzrostlé alejové stromy. Tyto výpěstky se vysazují v zásadě v období vegetačního klidu, mimo mrazivé počasí (viz výše). Kořeny je nutné chránit před slunečním světlem. Rostliny je nejlepší, pokud je hned nevysadíme, skladovat v temnu a chladu, například ve sklepě.

 

Další způsoby pěstování okrasných dřevin

 

V poslední době se na trhu objevují větší stromy pěstované v tzv. airpotech; jedná se o jakési tašky, díky kterým je možné tyto dřeviny vysazovat také v letních měsících. Tyto rostliny ale bývají dražší než srovnatelně velké výpěstky expedované s balem a navíc jsou vystaveny mnohem více stresovým faktorům, což se projevuje na jejich vitalitě.

Rovněž se někdy můžeme setkat se starším způsobem použití plastových manžetek, které v podstatě nahrazují kontejnery.

Jarní, nebo podzimní termín výsadby?

 

Oba termíny jsou vhodné, pro většinu rostlin je však výhodnější podzimní výsadba. Půda je ještě dostatečně prohřátá a dřeviny zvládnou částečně zakořenit už do zimy a na jaře mají rychlejší start. Také se v maximální míře využije zimní vláha. Výjimku tvoří některé teplomilné rostliny, například broskvoně. Dřeviny by se dále neměly vysazovat v období rašení, opadu listů a v době intenzivní tvorby letorostů.

 

 

Autor: Ing. Vít Ondráček