Zahradní architektura USA - Veřejné parky v New Yorku, díl II.

Battery Park, zahrada na jižním cípu Manhattanu

Prostor bývalých vojenských baterií na jižním cípu Manhattanu je dnes parkově upraven a slouží lidem převážně kancelářského Dolního Manhattanu, ale nevyhne se mu ani většina turistů, neboť právě odtud vyplouvají přeplněné trajekty k Soše Svobody.

Díky parkové úpravě je zpřístupněná řeka Hudson, která je již několik kilometrů před ústím do oceánu značně široká. V parku je výrazný a bohatý trvalkový podrost, který se rozprostírá pod korunami platanů. Vhodně volené taxony vytrvalých bylin zcela pokrývají zemský povrch a zabraňují růstu plevelů. Tento moderní způsob použití podrostových trvalek jako odpověď na přílišné používaní mulčovacích materiálů (hlavně mulčovací kůry) preferujeme také v naší zahradně architektonické tvorbě.

One Chase Manhattan Plaza, japonský střípek zahradní architektury

Menší náměstí vzniklé jako předprostor banky Chase je známé svou zanořenou zahradou krajinářského architekta japonského původu Isamu Noguchi. Architekt zde vytvořil prostor zcela zřetelně inspirovaný principy japonské zahradní tvorby. Zahrada je určena pro pohled zvenčí a vyniká umístěním solitérních kamenů, které se jakoby vznášejí nad vodní hladinou.

Teardrop Park, vynikající ztvárnění obytného vnitrobloku

 

Teardrop Park, pojmenovaný snad podle slzovitého tvaru, je parkově ztvárněným vnitroblokem residenčního souboru na jihozápadním okraji Manhattanu. Nejenže poskytuje atraktivní pohledy z oken vysokých bytových domů, ale hlavně vytváří ideální prostředí pro venkovní pobyt jejich obyvatelů. Tento v podstatě polosoukromý park je snem všech maminek s dětmi, které zde mohou trávit volný čas při různých hrátkách ve vodě, v písku nebo na trávníku, i seniorů, kteří mohou posedět ve stínu stromů. Dramatičnosti parku je dosaženo použitím kamenů, především pak ve vysoké strmé stěně.

Hudson River Park, městský park na přístavních molech

Celý západní okraj Manhattanu podél řeky Hudson je propojený sítí cyklostezek a cest pro pěší (Manhattan Waterfront Greenway); Hudson River Park je součástí tohoto systému. Program parku se nachází jak na bývalých přístavních molech, tak na březích řeky. Jedná se o dětská hřiště, minigolf, tenisová a fotbalová hřiště, výběhy pro psy, posezení ve stínu stromů,  pobytové louky, trvalkové záhony, promenádní cesty, naučné záhony s užitkovými rostlinami a mnoho dalšího. Část výsadeb je řešena na principech přírodní zahrady, kdy jsou společenstva rostlin vytvářena tak, aby byla dlouhodobě stabilní bez přílišné potřeby pěstebních zásahů. Park tak dostává částečně divoký charakter.    

High Line, bývalá nadzemka hvězdou současné zahradní architektury

 

Když v nedávné době investovalo město New York do obnovy bývalé nadzemní dráhy, aby ji přetvořila do podoby zahradně architektonicky pojatého pěšího tahu, okamžitě se tato realizace stala velmi známým příkladem aplikace principů přírodní zahrady v urbánním prostoru. Nadzemní železnice zde byla zřízena, aby nákladní vlaky nekolidovaly s rušným provozem v ulicích. Útlumem průmyslové výroby na Manhattanu však ztratila na významu a byla dlouhou dobu zanedbaná. V dnešním pojetí zahrady opět splňuje původní cíl - provést provoz, tentokrát pěší, bezpečně nad ulicemi čtvrti Chelsea.

Zatím pouze několik kilometrů dlouhá pochůzí plocha High Line je řešena žulovými pásy, které evokují železniční pražce. Mimoto zde zbyly kolejnice, mezi kterými se rozrůstá vegetace přírodního charakteru, jež zde sice byla záměrně vysazena, ale její další osud je ponechán víceméně přirozenému vývoji. Rostliny, trvalky, keře a stromy zde tvoří taková společenstva, která by měla být dlouhodobě ekologicky stabilní. Narozdíl od konvenčních výsadeb by tato forma tzv. přírodní zahrady měla být méně náročná na údržbu. Navíc tato divokost napohled samorostlé vegetace postindustriálním pozůstatkům velice sluší.   

Autor textu a fotografií: Ing. Vít Ondráček